IMPRESUM

Zodpovědný za obsah a kontaktní adresa

Pinocchio Design s.r.o

Korunní 2569/108
Vinohrady (Praha 10)
101 00 Prag
+420 722 676 267
info@pinocchio-design.ch

Odmítnutí odpovědnosti

Autor není zodpovědný za obsahovou správnost, přesnost, aktuálnost, spolehlivost a úplnost informací v souladu s českými zákony.

Nároky na náhradu škody vzniklé z přístupu, využívání nebo nevyužívání zveřejněných informací, zneužitím spojení nebo technickými poruchami proti autorovi jsou vyloučeny, pokud to zákon umožňuje.

Všechny nabídky jsou nezávazné a podléhají českému právu. Autor si výslovně vyhrazuje právo změnit, doplnit, smazat nebo dočasně nebo trvale zastavit části stránek nebo celou nabídku bez zvláštního upozornění.”

Odpovědnost za odkazy

Odkazy a reference na webové stránky třetích stran jsou mimo naši odpovědnostní oblast. Neseme jakoukoli odpovědnost za takové webové stránky. Přístup a používání takových webových stránek je na vlastní nebezpečí uživatele. Neodpovídáme za obsah, praktiky ochrany osobních údajů ani za jiné aktivity webových stránek třetích stran.

Autorská práva

Autorská práva a veškerá další práva k obsahu, obrázkům, fotografiím nebo jiným souborům na webu patří výhradně provozovateli této webové stránky nebo speciálně uvedeným vlastníkům práv. Jakékoliv použití, kopírování nebo šíření prvků této webové stránky, včetně loga, je bez předchozího písemného souhlasu vlastníků autorských práv přísně zakázáno.

Ochrana osobních údajů

Na základě článku 10 Listiny základních práv a svobod a zákonných ustanovení týkajících se ochrany osobních údajů má každá osoba právo na ochranu svého soukromí a na ochranu před zneužitím svých osobních údajů. Jsme povinni dodržovat tato ustanovení. Osobní údaje jsou pečlivě a důvěrně zpracovávány a nejsou prodávány ani předávány třetím stranám. Naše zásady ochrany osobních údajů odpovídají právním předpisům a jsou pravidelně kontrolovány, aby byla zajištěna ochrana vašeho soukromí.

SSL šifrování

K ochraně vašich dat tato stránka z bezpečnostních důvodů používá šifrování SSL. Zašifrované spojení poznáte podle toho, že adresní řádek vašeho prohlížeče změní “http://” na “https://” a v prohlížeči se zobrazí ikona zámku. Aktivací SSL šifrování jsou vaše data, která nám posíláte jako provozovateli stránky, chráněna před čtením třetími stranami. Vaše bezpečnost a soukromí jsou pro nás důležitá.

Cookies

Na této webové stránce používané cookies jsou tzv. „session cookies“. Session cookies jsou po ukončení vaší návštěvy automaticky smazány. Jiné cookies používáme, pokud vůbec, výhradně k tomu, abychom vám návštěvu této stránky zpříjemnili. O vás nejsou ukládány žádné osobní údaje. Máte možnost zabránit instalaci cookies vhodnými nastaveními vašeho prohlížeče.

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro použití Google Analytics

Tento web používá službu Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, což jsou textové soubory uložené na vašem počítači umožňující analýzu vašeho používání webu. Informace generované cookies o vašem používání tohoto webu jsou obvykle přenášeny na server společnosti Google v USA a tam uloženy.

Nicméně na tomto webu bude vaše IP adresa před přenosem zkrácena a anonymizována. Pouze výjimečně je celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Google tyto informace použije k vyhodnocení vašeho používání webu, sestavení zpráv o aktivitách na webu pro provozovatele webu a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webu a internetu.

Google nebude vaši IP adresu spojovat s jinými daty společnosti Google. Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením vašeho prohlížeče; upozorňujeme však, že v takovém případě nemusíte moci plně využívat všechny funkce tohoto webu.

Hostování

Tento web je hostován u společnosti 1&1 IONOS SE se sídlem v Karlsruhe.

Ochrana osobních údajů u 1&1 IONOS: https://www.ionos.de/terms-gtc/terms-privacy/

Webové servery poskytovatele hostingu jsou umístěny v Německu. Smlouva o zpracování objednávek (ADV) s naším poskytovatelem hostingu může být na vyžádání zaslána. Uvedený poskytovatel hostingu ukládá při každé návštěvě tohoto webu určité údaje do tzv. log souborů. Poskytovatel hostingu tyto údaje používá pro statistické účely a k odstraňování chyb. Následující údaje jsou ukládány naším poskytovatelem hostingu:

  • Typ/verze prohlížeče
  • Použité operační systémy
  • Odkazová URL (webová stránka, která byla navštívena předtím)
  • Název hostitele přistupujícího počítače (IP adresa)
  • Datum a čas požadavku na server
  • Název požadovaného souboru
  • Přenesené datové množství
  • Zpráva o úspěšném stažení

© 2024 Všechna práva vyhrazena. Pinocchio Design

Contact

Opening hours:

By appointment only